Tractor op het land

Agrarische verzekeringen

Als agrarisch ondernemer loopt u veel risico's. Wij bieden u als agrarisch ondernemer de juiste verzekeringen voor uw specifieke bedrijfssituatie. Uw bedrijf kent een aantal gebruikelijke bedrijfsrisico's, maar ook risico's die in andere bedrijfstakken niet of nauwelijks een rol spelen. Daarom biedt Boidin maatwerk oplossingen. 

Boidin is al sinds jaar- en dag de specialist op gebied van agrarische verzekeringen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij inventariseren samen met u de risico's die u of uw bedrijf loopt en stellen uw verzekeringspakket naar uw wensen samen. 

U kunt daarbij denken aan de volgende onderdelen:

  • Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB): beschermt uw vermogen, dekt schade aan personen en zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  • Uitgebreide brandverzekering: verzekert u tegen brandschade aan panden en woningen.
  • Gewassen: verzekert u tegen de schade aan uw gewassen door bijvoorbeeld hagel of extreme weersomstandigheden.
  • Rundvee: vergoedt materiële schade aan uw veestapel door sterfte en noodzakelijk afmaken als gevolg van ziekte, ongeval, acute vergiftiging, verlies door diefstal en vermissing.
  • Gevolgschade uitval regelapparatuur (GUR): dekt de waardevermindering, groei- of productievermindering van uw levende have veroorzaakt door onvoorzien uitvallen van de regelapparatuur door een technisch mankement.
  • Rechtsbijstand: verzekert u van professionele agrarische rechtshulp bij juridische conflicten.
  • Wagenpark: verzekert uw personen-, vracht- en bestelauto's.
  • Land- en Werkmaterieel: schade aan uw land- en werkmaterieel door onder andere ongelukken, brand en diefstal.
  • Arbeidsongeschiktheid: verzekert de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor u en uw bedrijf.

Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen of is verzekeren op bovenstaande punten verstandiger? Boidin heeft alle expertise in huis om deze vragen deskundig te beantwoorden, zodat u zorgvuldig met uw bedrijfsrisico’s om kunt gaan. Graag gaan wij vrijblijvend met u in gesprek.

Neem contact met ons op

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.