man en vrouw aan tafel met rekenmachine, geld en spaarvarken

Kredietverzekering

Wanneer u als ondernemer krediet verleent aan uw debiteuren (afnemers, kopers, opdrachtgevers, klanten) loopt u risico. Mogelijk ontvangt u de betaling van de vordering niet, gedeeltelijk of slechts met grote vertraging. Dat betekent verlies. Een kredietverzekering beperkt deze risico’s en geeft u meer zekerheid.

Zekerheid 

Wie succesvol wil ondernemen is voorbereid op toekomstige onzekerheden, maar ook op kansen. Wilt u kansen benutten en onzekerheden voor zijn dan kunt u niet zonder betrouwbare, actuele informatie. U wilt weten of uw afnemers kredietwaardig zijn, hoe de markt zich ontwikkelt en of de situatie in het land waarin u opereert economisch en politiek stabiel is. Met deze informatie bent u in staat weloverwogen beslissingen te nemen en mogelijke risico’s te vermijden. Een kredietverzekering helpt hierbij. Zo heeft u vooraf zekerheid over de kredietwaardigheid van de debiteur én u bent verzekerd tegen non-betaling. Bovendien hebt u toegang tot de omvangrijke database met waardevolle informatie over landen, markten en meer dan 100 miljoen bedrijven.

Meerwaarde voor uw onderneming 

Een kredietverzekering  heeft een grote meerwaarde voor uw onderneming. Het biedt bescherming tegen financiële risico’s met een commerciële of politieke oorzaak. Verder heeft een kredietverzekering een gunstige invloed op uw cashflow omdat het incassoproces verbetert en claims worden vergoed. U hoeft dan ook minder te reserveren voor verliezen op debiteuren.

Kredietverzekering is aftrekbaar 

Alle zakelijke kosten die rechtstreeks betrekking hebben op uw onderneming, zijn aftrekbaar van de belastingen. Dat geldt ook voor de premie en kosten van uw kredietverzekering.

Betere bankcondities 

De bank ziet een kredietverzekering als een vorm van extra zekerheid. Dat betekent dat u in veel gevallen uw kredietverzekering kunt inzetten bij het krijgen van een betere kredietfaciliteit en/of betere condities bij uw bank.

Meer informatie over een kredietverzekering? Neem contact met ons op.

Geboortedatum *
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.